KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA SHVETSARIYA TAJRIBASI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, Kuzatuv kengashi, direktorlar kengashi, ijroi organi, aksiyadorlar, fond birjasi

Abstract

Ushbu tesizda shvitsariya konfederatsiyasining korporativ voshqaruv tizimi,
korporativ boshqaruvni joriy etish va rivojlantirishdagi tajribasi va yondashuvlari,
yaqin oraliqdagi qonunchilikdagi o’zgartirishlari tahlili yoritilgan.

References

O’rmonov N.T., Ismailov A.R. “Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat

va amaliyot”. – T.: Iqtisodiyot, 2019 y. – 254

Bob Tricker. Corporate governance: principles, policies and practices. –

UK.: Oxford university press, 2012. – P. 151.

З.А. Ашуров, Ф.А. Жалилов, Б.Н. Уринов “Замонавий корпоратив

бошqарув (хорижий тажриба)”. – Т.: Иqтисодиёт, 2021. – 195

Bob Tricker. The Evolution of Corporate governance. – UK.: Cambridge

university press, 2020. – P. 70.

http://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/publications/compliance_e_web.pdf

http://www.six-swissexchange.com/shares/companies/sustainability_reporting_en.html

http://www.ser-ag.com/en/topics/corporate-reporting.html

Published

2023-05-30

How to Cite

Djalilov F.A., & Saidqulov A.B. (2023). KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA SHVETSARIYA TAJRIBASI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 120–124. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/668