KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ICHKI AUDIT XUSUSIYATLARI

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

korporativ boshqaruv, ichki audit, buxgalteriya hisobi, hisob yozuvlari, ichki xo‘jalik nazorati, moliyaviy holat, xarajatlar manbai, zaxiralarni aniqlash, boshqarish tizimi

Abstract

Maqolada korporativ boshqaruv tizimida ichki audit jarayonida auditor hisob
tizimini va hisobotni tashkil etishni nazorat qilish, turli ko‘rsatkichlarni hisoblashni,
soliq stavkalarini, koeffitsientlarini, qonuniy hujjatlarni va turli me’yoriy hujjatlarni,
shuningdek, hisob yuritishda turli ko‘rsatkichlarni hisoblash amallarini qo‘llash
xususiyatlari, jumladan, ichki audit jarayonini avtomatlashtirish, me’yoriy-huquqiy
axborotlarini kompyuter xotirasida saqlash kabi masalalar bayon qilingan.

References

Axmedjanov K.B., Ilxamov Sh.I., Ahmadjonov A.K. Amaliy ichki audit.

O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2022. - 202 b.

Ilxamov SH.I. Audit. 1-qism. Darslik. T.: Iqtisodiyot, 2018y.

Ilxamov SH.I. Amaliy audit. Darslik. T.: Iqtisodiyot, 2018y.

Audit. Darslik. Mualliflar jamoasi. M.Tulaxodjaeva va SH.Ilxamov umumiy

tahririda tayyorlangan. T.: Iqtisodiyot, 2018 y.

Published

2023-05-30

How to Cite

Shavkat. (2023). KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ICHKI AUDIT XUSUSIYATLARI. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 115–120. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/667