ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL ETISH VA UNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

audit, ichki audit, aksiyadorlik jamiyatlar, tijorat banklari, buxgalteriya balansi, xalqaro standartlar, samaradorlik, moliyaviy natijalar.

Abstract

Ichki audit xizmatini tashkil etish aksiyadorlik jamiyatlari uchun zarur bo’lib,
ularning faoliyati samarali bo’lishiga va raqobatbardoshligi oshishiga hissa qo’shadi.
Ichki audit xizmati korxona faoliyatida kutilayotgan xavf-xatarlarni oldindan aniqlash,
ularni bartaraf etish yoki yengillashtirishda katta yordam beradi. Ushbu tezisda
O’zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlari ichki audit xizmatini tashkil etish va uning
faoliyati samaradorligini baholashga oid masalalar bilan tanishib chiqamiz chiqamiz.

References

O’zbekiston Respublikasining 25.02.2021 yildagi “Auditorlik faoliyati

to’g‘risida”gi O’RQ-677-sonli Qonuni;

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasida

auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g‘risida” 19.09.2018

yildagi PQ-3946-son qarori;

Xalqaro ichki audit professional standartlari.1210 A3.https:/ / na.theiia.org /

standards.

Тemirov A.A. Improvement of corporate governance in the banking sector of

the Republic of Uzbekistan // Modern school of Russia. Issues of modernization. No.

(38, v2), 2022, pp. 28-30.

Published

2023-05-30

How to Cite

Elyorbek. (2023). ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL ETISH VA UNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 106–108. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/664