GLOBALLASHUV JARAYONİDA KORPORATİV BOSHQARUV TAMOYİLLARİ

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

korporativ boshqaruv, boshqaruv tamoyillari, boshqaruv kengashi, audit, mustaqil auditor, savdo aylanmasi, transmilliy kompaniyalar, aksiyadorlar, shaffof, kompaniya strategiyasi, risk, aktivlar, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot.

Abstract

Global iqtisodiyotning rivojlanish korporativ boshqaruvning vujudga kelishiga
asos bo’ldi. Bu maqolada korporativ boshqaruvning jahon amaliyotidagi tamoyillari va
uning o’ziga xos jihatlari ilmiy abstraksiya va qiyosiy tahlil metodlari orqali
o’rganilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan

yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni (28.01.2022-yil,

PF-60-son).

Elmirzayev S.E. Zamonaviy korporativ boshqaruv. Darslik. – T.: “IqtisodMoliya”, 2019. – 416 b.

OECD Corporate Governance Principles, OECD Publication Center, Paris,

Published

2023-05-30

How to Cite

Zokir. (2023). GLOBALLASHUV JARAYONİDA KORPORATİV BOSHQARUV TAMOYİLLARİ. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 101–106. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/663