AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMI MEXANIZMINI SHAKLLANTIRISH IQTISODIYOTNING ASOSIY MEZONIDIR

Authors

  • Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Keywords:

Aksiya, aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, korporativ sektor, iqtisodiy mexanizm, shaffoflik.

Abstract

Mazkur tezisda aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi
mexanizmini shakllantirish iqtisodiyotning mezoni va korxonalarning rivojlanishi ko‘p
jihatdan amalga oshirilgan islohotlar iqtisodiyotining taraqqiyoti,shakllangan iqtisodiy
tizim shart-sharoitlariga bog‘liqligi yoritilgan

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 dekabrdagi Davlat

ishtirokidagi korxonalarni isloh qilish natijadorligi va bu yo‘nalishdagi ustuvor

vazifalarga bag‘ishlangan yig‘ilishidagi nutqi // https://president.uz/uz/lists/view/3130

D.X. Suyunov, E.A. Xoshimov Korporativ boshqaruv modellari:konseptual

jihatlar, zamonaviy tendensiyalar va konveregensiyaimkoniyatlari. Iqtisodiyot va

innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektronjurnali. № 4, iyul-avgust. –2017– 10-13 b.

Zaynutdinov Sh.N., Rahimova D.N. Korporativ boshqaruv asoslari. –

T.:Akademiya, 2007. – 62 b.

Jean-Michel Sahut, Marta Peris-Ortiz & Frédéric Teulon. Corporate social

responsibility and governance. Journal of Management and Governance Published:

June. –2019 – 917 p. doi: 10.1007/s 10997-019-09472-25. https:

//uzkimyosanoat.uz/uz/company/department сайти маълумотлари.

Published

2023-05-30

How to Cite

Gavhar. (2023). AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMI MEXANIZMINI SHAKLLANTIRISH IQTISODIYOTNING ASOSIY MEZONIDIR. Prospects of Innovative Development of the National Corporate Governance System Based on International Standards and Modern Best Practice, 64–67. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/pidncgsbism/article/view/653