Ярашова , В. К., and К. М. ў. Жуманазаров. “EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UZBEKISTAN”. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, Apr. 2023, pp. 109-13, doi:10.55439/NEWUZB/2023/a30.