Toshtemirova , R. “BUSINESS ANALYSIS AS A MODERN DIRECTION IN THE FIELD OF ANALYTICS”. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, Apr. 2023, pp. 22-24, doi:10.55439/NEWUZB/2023/a4.