Ярашова , В. К. and Жуманазаров , К. М. ў. (2023) “EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UZBEKISTAN”, “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalar toʻplami, pp. 109–113. doi: 10.55439/NEWUZB/2023/a30.