Nasullayeva , Y. (2023) “CREATIVITY AS AN INNOVATIVE FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT”, “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalar toʻplami, pp. 29–31. doi: 10.55439/NEWUZB/2023/a6.