Toshtemirova , R. (2023) “BUSINESS ANALYSIS AS A MODERN DIRECTION IN THE FIELD OF ANALYTICS”, “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalar toʻplami, pp. 22–24. doi: 10.55439/NEWUZB/2023/a4.