Nasullayeva , Yoqutoy. 2023. “CREATIVITY AS AN INNOVATIVE FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT”. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, April, 29-31. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a6.