Toshtemirova , Rukhshona. 2023. “BUSINESS ANALYSIS AS A MODERN DIRECTION IN THE FIELD OF ANALYTICS”. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, April, 22-24. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a4.