Ярашова , В. К., & Жуманазаров , К. М. ў. (2023). EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UZBEKISTAN. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, 109–113. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a30