Nasullayeva , Y. (2023). CREATIVITY AS AN INNOVATIVE FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, 29–31. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a6