Toshtemirova , R. (2023). BUSINESS ANALYSIS AS A MODERN DIRECTION IN THE FIELD OF ANALYTICS. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi Talabalar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasining Maqolalar toʻplami, 22–24. https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a4