[1]
Ярашова , В.К. and Жуманазаров , К.М.ў. 2023. EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT AUTOMOTIVE INDUSTRY OF UZBEKISTAN. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI – TALABALAR NIGOHIDA”. Mavzusidagi talabalar ilmiy-amaliy konferensiyasining maqolalar toʻplami. (Apr. 2023), 109–113. DOI:https://doi.org/10.55439/NEWUZB/2023/a30.