1.
Fazliddinova Z. GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI HUDUDLARNI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. [Internet]. 2023Jun.11 [cited 2024May23];:407-9. Available from: http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/410