1.
Abdiyeva K. MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. [Internet]. 2023Jun.11 [cited 2024May22];:152-5. Available from: http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/371