Abdiyeva, Kamola. “MILLIY IQTISODIYOTDA GLOBAL IQLIMNI BARTARAF ETISHDA INVESTITSION FAOLIYATNING TUTGAN ROLI”. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. (June 11, 2023): 152–155. Accessed May 23, 2024. http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/371.