Xuvaydullayeva, Iroda. “IJTIMOIY MEHNAT MUNOSABATLARIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI TA’MINLASH”. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. (June 11, 2023): 347–349. Accessed May 23, 2024. http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/329.