Daniyarov, S. “OROL BO’YI MINTAQASINI RIVOJLANTIRISHDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., June 2023, pp. 377-80, http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/400.