[1]
S. Daniyarov, “OROL BO’YI MINTAQASINI RIVOJLANTIRISHDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami., pp. 377–380, Jun. 2023.