[1]
J. Rasulov, “IQTISODIY O‘SISH VA RIVOJLANISH OMILLARI VA ULARNI TADBIQ ETISHNING XORIJ TAJRIBASI”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami., pp. 97–99, Jun. 2023.