[1]
М. Караев, “ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎРНИ”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami., pp. 70–72, Jun. 2023.