[1]
. I. Xuvaydullayeva, “IJTIMOIY MEHNAT MUNOSABATLARIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI TA’MINLASH”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami., pp. 347–349, Jun. 2023.