Fazliddinova , Z. (2023) “GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI HUDUDLARNI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami, pp. 407–409. Available at: http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/410 (Accessed: 22May2024).