Daniyarov, S. (2023) “OROL BO’YI MINTAQASINI RIVOJLANTIRISHDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami, pp. 377–380. Available at: http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/400 (Accessed: 23May2024).