Xuvaydullayeva, . I. (2023) “IJTIMOIY MEHNAT MUNOSABATLARIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI TA’MINLASH”, "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami, pp. 347–349. Available at: http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/329 (Accessed: 22May2024).