Fazliddinova , Zulxumor. 2023. “GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI HUDUDLARNI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., June, 407-9. http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/410.