Rasulov, Jamshid. 2023. “IQTISODIY O‘SISH VA RIVOJLANISH OMILLARI VA ULARNI TADBIQ ETISHNING XORIJ TAJRIBASI”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., June, 97-99. http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/350.