XUVAYDULLAYEVA, . I. IJTIMOIY MEHNAT MUNOSABATLARIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI TA’MINLASH. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami., [S. l.], p. 347–349, 2023. Disponível em: http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/329. Acesso em: 22 may. 2024.