Daniyarov, S. (2023). OROL BO’YI MINTAQASINI RIVOJLANTIRISHDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 377–380. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/400