Rasulov, J. (2023). IQTISODIY O‘SISH VA RIVOJLANISH OMILLARI VA ULARNI TADBIQ ETISHNING XORIJ TAJRIBASI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 97–99. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/350