Xuvaydullayeva, . I. (2023). IJTIMOIY MEHNAT MUNOSABATLARIDA YOSHLARNING ISH BILAN BANDLIGINI TA’MINLASH. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 347–349. Retrieved from http://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/329