(1)
Fazliddinova , Z. GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI HUDUDLARNI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. 2023, 407-409.