(1)
Rasulov, J. IQTISODIY O‘SISH VA RIVOJLANISH OMILLARI VA ULARNI TADBIQ ETISHNING XORIJ TAJRIBASI. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. 2023, 97-99.