[1]
Daniyarov, S. 2023. OROL BO’YI MINTAQASINI RIVOJLANTIRISHDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. (Jun. 2023), 377–380.