[1]
Rasulov, J. 2023. IQTISODIY O‘SISH VA RIVOJLANISH OMILLARI VA ULARNI TADBIQ ETISHNING XORIJ TAJRIBASI. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. (Jun. 2023), 97–99.