[1]
Караев, М. 2023. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎРНИ. "Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. (Jun. 2023), 70–72.