IQTISODIY TIZIMNING RIVOJLANISHIDA KREDITLASH JARAYONINI XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI OMILI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Sevara Juraeva Ташкентский государственный экономический университет

Abstract

Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishida bir qator omillar ichida xulq-atvor iqtisodiyoti muhim tarmoqlardan hisoblanadi. Hozirgi jahon tendensiyasiga e’tibor qaratsak, xulq-atvor iqtisodiyoti oxirgi yigirma yillikda eng katta urgʿu berilayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Dunyoning koʿpgina rivojlangan mamlakatlarida bank-moliya, marketing va boshqa biznes kompaniyalari bu sohani oʿrganishga, joriy etishga va maksimal foydaga erishishga xarakat qilishmoqda. Ayniqsa marketing va kreditlashda mijozlarni jalb qilishda insonlar xarakteriga ta’sir etuvchi omillarni keng qoʿllashmoqda. Bu vositalar orqali naflilikni oshirish ham bir qator xorijiy olimlar tadqiqotlarida tahlil qilingan va amalda qoʿllanilmoqda.

Downloads

Published

2023-06-11

How to Cite

Juraeva, S. (2023). IQTISODIY TIZIMNING RIVOJLANISHIDA KREDITLASH JARAYONINI XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI OMILI ORQALI TAKOMILLASHTIRISH. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 169–171. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/378