JAHON MOLIYA BOZORIDA MUOMALADAGI SUKUKLAR TAHLILI

Authors

Abstract

O‘zbekistonda keyingi yillarda sukuklarga qiziqish ortib borayotgani sezilsa-da, bu turdagi islomiy qimmatli qog‘ozlar amaliyotga joriy etilmagan. Shunga qaramay, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimizda islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo‘yicha huquqiy bazani yaratish vaqti-soati kelganligini ta’kidlab o‘tdi. Shunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-apreldagi “Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6207-sonli Farmonida islom moliyalashtirish tamoyillari asosida “Sukuk” obligatsiyalarini joriy etish bo‘yicha alohida vazifa belgilangan. Aytish mamkinki, kapital bozori uchun islom qimmatli qog‘ozlarining ahamiyati tobora ortib bormoqda

Downloads

Published

2023-06-11

How to Cite

Abrorov, S. (2023). JAHON MOLIYA BOZORIDA MUOMALADAGI SUKUKLAR TAHLILI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 142–144. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/367