FISKAL SIYOSATNI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Authors

  • Shohista Omonova Ташкентский государственный экономический университет

Abstract

XXI asrga bejizga axborot texnologiyalari asri deya ta’rif berilmagan. Hozirgi kunda hayotimizning har bir jabhasi, har bir soha va har bir faoliyatimiz axborot texnologiyalari bilan bogʻliq boʻlib qolgan.
Iqtisodiyotni rivojlantirish mamlakatni farovonlashtirishning, aholi turmush darajasini yaxshilashning eng muhim omillaridan boʻlib, iqtisodiyotda axborot texnologiyalari va
tizimlaridan foydalanish, ya’ni iqtisodiyotni raqamlashtirish bugungi kunda mamlakatni rivojlantirishning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Downloads

Published

2023-06-11

How to Cite

Omonova, S. (2023). FISKAL SIYOSATNI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 87–89. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/346