MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA’MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI

Authors

  • Shohruh Bahodirov
  • Odina Jaxonova

Abstract

Barqaror iqtisodiy rivojlanish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik alohida ahamiyatga ega., chunki u yangi ish o’rinlarini yaratishni, byudjetga qo‘shimcha daromadlar olib kirishni ta’minlaydi. Hozirgi davrda butun jahon iqtisodiyotini kichik biznessiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. O‘zbekiston Respublikasida ham iqtisodiyotini rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o‘rni katta. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishi mahalliy mintaqaning o‘ziga xususiyatlari bilan bog‘liq. Ijtimoiy, demografik va mintaqadagi resurslarning mavjudligi biznesning mintaqaviy xususiyatlarini aniqlashda ta’sir ko‘rsatadi.

Downloads

Published

2023-06-11

How to Cite

Bahodirov, S., & Jaxonova, O. . (2023). MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA’MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 51–54. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/333