BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR NAZORATINING XUSUSIYATLARI

Authors

  • Kurbonazar Artikov

Abstract

Budjet tashkilotlarining moliyaviy hisobotlarini tekshirishda quyidagi shartlarga to’liq amal qilinganligiga e’tibor qaratiladi:
- hisobot davridagi barcha operatsiyalar hamda pul mablag’lari, asosiy vositalar, moddiy qimmatliklarning inventarizatsiya qilinishi va hisob-kitoblar natijalarining to’liq aks ettirilishi;
- analitik hisob ma’lumotlarining hisobot davrining birinchi sanasiga sintetik hisob yuritish hisobvaraqlari bo’yicha aylanmalar va qoldiqlarga bir xil bo’lishi, shuningdek moliyaviy hisobotlar ma’lumotlarining sintetik va analitik hisob ma’lumotlariga mosligi;
- moliyaviy hisobotlardagi tegishli yozuvlarni qayd etish uchun belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi hujjatlardan foydalanish.

Downloads

Published

2023-06-11

How to Cite

Artikov, K. (2023). BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR NAZORATINING XUSUSIYATLARI. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 42–45. Retrieved from https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/306